Pinus, občianske združenie

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Pinus.

Občianske združenie Pinus vzniklo v roku 2012 s cieľom pomôcť zdravotne a duševne postihnutým osobám.
Našou snahou je vybudovanie a prevádzkovanie neštátneho zariadenia sociálnej starostlivosti, v ktorom chceme poskytovať profesionálnu starostlivosť zdravotne ťažko postihnutým občanom.
Ďalšou našou prioritou je vytvárať pracovné miesta a podporovať pracovné príležitosti pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. Za týmto účelom vytvárame chránené pracoviská/dielne.V mesiaci jún 2012 sme otvorili svoju prvú chránenú dielňu a to masérsky salón v Senici na Sotinskej ul., kde sme zamestnali dvoch pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Náš nevidiaci masér má zázračné ruky a zákazníci, ktorí ho už navštívili si ho nevedia vynachváliť…
Od februára 2013 sme vytvorili ďaľšie dve pracovné miesta v Palacinkárni pod lampou v Arli pasáži na Hviezdoslavovej ul. v Senici.
Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti zakladania a prevádzkovania chránených dielní.
Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa aktívne podieľajú pri starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby.
Poskytujeme poradenstvo pri čerpaní kompenzácii pre zdravotne znevýhodnených podľa zák. 447/2008.